Romualdo Slonskio įmonė „Romasas“ baigė projekto „Elektroninių verslo sprendimų diegimas“ veiklų įgyvedinimą. Projektui finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo prtiemonę Nr 3 Nr.03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.Veiklos buvo vykdomos nuo 2016 m. sausio 20 d. iki 2017 m. kovo 31d. Projekto tikslas įmonės konkurencingumo didinimas.

Įgyvendinus projektą įmonėje įdiegti elektroniniai sprendimai, kurių pagalba išaugs darbo našumas ir konkurencinis pranašumas, sukurtos prielaidos priimti savalaikius, efektyvius verslo sprendimus, taupomos darbo laiko sąnaudos, išvengiant įmonėje pasikartojančių duomenų registravimo bei klaidas. Sukurta patogi, šiuolaikiška, erdvi ir inovatyvi elektroninė parduotuvė. Pasirinkti lengvai pritaikomi elektroninia verslo valdymo sprendimai, kurių pagalba optimizuoti verslo procesai, supaprastėjo jų vykdymas, užtikrintas greitas informacijos apsikeitimas.

Nesudėtingas verslo informacijos registravimas, galimybė greitai reguoti, efektyvi komunikacija tarp darbuotojų, tiekėjų ir klientų, paprastesnė dokumentų apskaita, IT įrankio dėka kasdieniai darbai atliekami greičiau, tiksliau ir paprasčiau, ne tik nesumažinant, bet padidinant jų atlikimo kokybės bei patikimumo lygį. IT sprendimai padeda minimalizuoti verslo procesų trukmę ir kaštus; optimizuoti atsargų bei kitų išteklių kiekį; tobulinti ir vystyti darbo, gamybos procesus, siekiant veiklos efektyvumo; padeda užtikrinti stabilią visų įmonės grandžių veiklą bei komunikaciją, tuo pačiu tarnauja kaip tinkamas įrankis nuosekliai auginant įmonės produktyvumą bei konkurencingumą.

Romualdo Slonskio įmonė „Romasas“ baigė įgyvendinti projektą „ Įmonės pardavimų užsienio rinkose skatinimas“ (projekto numeris VP2-2.1-ŪM-04-K-05-015). Projektas buvo dalinai finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis, įgyvendinant 2007-2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos antrojo etapo prioriteto verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas priemonę „Naujos galimybės“. Projekto tikslas – didinti įmonės eksporto pajamas bei jos užimamą dalį užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2014 m. rugsėjo 4 d. iki 2015 m. rugsėjo 6 d.

Įgyvendinant šį projektą įmonė dalyvavo šešiose tarptautinėse parodose: „Riga Food 2014“, „Riga Food 2015“, „Foodfest 2014“ Taline  „Worldfood 2015“ Varšuvoje, „Agricultural equipment 2015“ Rygoje, „Spring 2015“ Rygoje . Šių parodų metu užmegsti nauji kontaktai su įmonės produkcijos pirkėjais ne tik iš Latvijos, Estijos, bet ir iš Vokietijos, Slovakijos ir Norvegijos. Projekto vykdymo laikotarpiu eksportas į Vokietiją išaugo 100 %, į Slovakiją 50-60 %. Pradėtas eksportas į Norvegiją. Projekto vykdymo laikotarpiu sukurtos dvi naujos darbo vietos.

Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą

Sutinku su svetainėje taikoma privatumo politika